CHI-RHO SMYKKER

                                                        OM CHI-RHO SYMBOLET

Chi Rho symbolet er et av de aller eldste kristne symboler man kjenner til. Det var i bruk i flere århundrer før korssymbolet ble tatt i bruk. Dette symbolet kommer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet, XP, som sammenkoples til et monogram , fra det greske ordet ΧΡΙΣΤΟΣ, som betyr Kristus.

Chi Rho symbolet ble også brukt i før kristen tid som symbol for hell og et godt liv.