ICHTHYS FISK SMYKKER

Fisken, Ichthys symbolet, er et av de eldste kristne symbolene.Det ble tatt i bruk av de første kristne , som et hemmelig tegn og kodeord ,et akronym . Ichthys er et laget ord som er satt sammen av flere forstavelser fra en melding. Den hemmelige koden ble laget for å tilkjennegi for innvidde at man var en følger av Kristus. Det kommer fra  gresk språk, og skjuler betydningen:  I : Jesus; CH:  Kristus; TH : Guds.  Y: Sønn , S : Frelseren , ICHTHYS -

Fisken som symbol er ofte brukt i Bibelen, i mange sammenhenger.

For de første kristne ,som på grunn av sin forbudte kristne tro, levde i stor fare ,med forfølgelse og drapstrusler, var fisken som kodeord både trygghet og samhørighet ,under svært vansklige livskår.