SE ALLE SØLV OG RAVKORS

 
Rav er forsteinet furukvae fra prehistorisk tid,  før istiden.Rav er funnet mange steder i verden,men den Baltiske raven,som sies å være 40-50 millioner år gammel !!,regnes for å være mest virksom og verdifull, ikke minst til bruk i smykker og hva helbredenede stoffer angår.Rav inneholder svært mange gode og virksomme stoffer,som på en naturlig og ufarlig måte sies å  frigjøres når raven varmes opp. Man har tradisjonelt ansett at rav i smykker også har positiv effekt,som ved feks hudkontakt.
Det sies at rav er smertelindrende,styrker immunforsvaret,virker som naturlig antibiotika,avgir negative ioner,og virker beskyttende på stråling fra feks computere,mobiltelefoner osv .Rav sies å virke foryngende og styrkende.både fysisk og psykisk.
Hvorvidt alle disse uttalte positive egenskaper  fra et urgammelt materiale,stemmer,vil kanskje framtiden vise? Gammel folkemedisin har ofte vist seg å være bærer av verdifulle remedier, også inn i den moderne tida.I tradisjonell kinesisk medisin er rav en viktig komponent.
Rav har vært høyt ansett i alle kulturer,fra tidenes morgen,både vår egen nordiske ,og langt fjernere kulturer som de gamle Egypterne,Kineserne,Arabere,Keltene osv.
Rav har da blitt brukt både til smykker og hellige beskyttelses amuletter , i medisinsk sammenheng ,og i kosmetikk.- Ja sågår som røkelse til hellige ritualer og oppvarming av kalde hus,har rav stått til tjeneste.
I dag forskes det mye på ravens mange verdifulle medisinske egenskaper,ikke minst i Asia og Russland.
Vi finner rav i mange forskjellige fargenyanser,fra honningfarget ,gyldent,over i grønt og nesten svart.
Dette da rav er farget av de plantematerialene osv ,som den rennende furukvaen tok med seg da den ble skyllet via bekker og elver ut i sjøen.