ORTODOKSE BEDEKÆDER

JESUS BØNNEN - HJERTETS BØNN

Med den ortodokse bønnekransen er det vanlig å  be/ meditere , og gjenta den eldgamle Jesus bønnen  på de store like perlene, med rolig pust ,rytme og fokus. Dette mens man lar perlene rolig gli mellom fingerne "Herre Jesus Kristus,Guds Sønn, forbarm deg over meg (en synder)" I følge gammel kristen bønne tradisjon var målet alltid at denne  kraftfulle Jesus bønnen ble så integrert i ens liv, at man alltid hadde denne bønnen med seg, at bønnen nærmest fulgte en gjennom dagen,som ens egen pust ,som ens egen hjerterytme.

På korset og de ulike perlene,stanser man opp og  ber Fader Vår. Denne eldgamle bønnen ,som vi kjenner fra Bibelen , er også kalt Herrens bønn. Det er denne bønnen som Jesus lærte sine disipler å be:

Fader Vår. 

Du som er i Himmelen!  

Helliget vorde ditt navn!

Komme ditt Rike!

Skje din vilje, som i Himmelen,så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld,

som vi og forlater våre skyldnere.

Og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det Onde!

For Riket er ditt,og makten og æren i evighet.

Amen

( Se Bibelen, Det Nye Testamentet,:

Lukas 11: 2-4   og Matteus 6:9-13)