ST JUDAS TADDEUS MEDALJONG

Saint Judas Taddeus
Vernehelgen for kriser,håpløshet,desperasjon og tap.
 
Den Hellige Judas (Taddus) var en av de 12 disiplene til Jesus . I Bibelen kalles han både Taddeus,som betyr modig ,og Lebbeus som betyr  hjertelig . Dette muligens for ikke å forveksle ham med svikeren  Judas Iskariot, disippelen  som forrådte Herren . St Judas Taddeus er en viktig helgen både i Østkirken og Vestkirken.
Judas Taddeus mottok den Hellige Ånd i Pinsen , sammen med Jesus sine utvalgte disippler. Han avbildes gjerne i kunsten med en flamme i sin glorie . Han er muligens forfatter av Judas brev i Bibelen. Det omtaler han seg selv som Herrens tjener. Judas brev er en viktig og oppbyggende tekst, som absolutt er aktuell også for dagens mennesker.
Apostelen Taddeus dro ut, fylt av Den hellige ånds kraft,  for å dele det glade oppløftende budskapet om Jesus Kristus ,Guds Sønn og Hans kjærlighet for oss,  til flest mulig mennesker.  . Han misjonerte over et stort område, blant annet  i Palestina , i Mesopotamia, Egypt, Libabon , Syria og Libya , og var viktig for utbredelsen av den tidlige Kirken.
 
Taddeus led martyrdøden i Beirut  mellom år 65-80.
 
St Judas  ble som apostel  tidlig helligkåret etter sin død. Hans klare budskap, i liv og lære,  om at det alltid finnes håp ,ny kraft og frelse  ,uansett hvor mørkt og vanskelig livet er ,så lenge man setter sin lit til Kristus , har bragt ny kraft til lidende troende gjennom århundrer.
Mennesker i den dypeste fortvilelse ,i desperasjon og nød har bedt til Taddeus om hans forbønn hos Gud,opp igjennom århundrene.
 
Den Hellige Judas Taddeus er Skyttshelgen for Sykehus og Helsearbeidere, som leger,sykepleiere,hjelpepleiere osv.
St Judas Taddeus er vernehelgen for alle som plages av  håpløshet, desperasjon og tap, for den som  strever med en  livssituasjoner som virker umulig å håndtere alene .
 
Saint Judas er den Vernehelgene flest mennesker i verden søker forbønn hos når kriser og alvorlige livssituasjoner rammer .